تبلیغات
مذهبی - نوحه
چهارشنبه 15 آبان 1387

نوحه

   نوشته شده توسط: سید محمد اسحاق حسینی    

                                               بسم الله الرحمن الرحیم

گلچین نوحه

ماه عزا1

شد ماه عزا بیا بگرئیم *********   با ناله وصد نوا بگرییم

بر غربت اهل بیت طاها********* در صحنه ی کربلا بگرییم

از دیده اگر که خون از این غم ********* باشد بخداروا بگرییم

باید که ز سوز دل عزیزان********* بر عترت مصطفی بگرییم

هفتادو دو لاله گشته پرپر*********زین ماتم غم فزا بگرییم

سقا لب تشنه جان سپرده*********زین غصه بیا دلا بگرییم

گردیده زتن جدا دودستش*********بر دست زتن جدا بگرییم

زینب شده بی معین ویاور*********بر دختر مرتضی بگرییم

زینب به فغان وناله باشد*********با او همه هم صدا بگرییم

شاید که شفیع ما به محشر*********گردد زره وفا بگرییم

زهرا به عزا نشسته گریان*********با شافعه ی جزا بگرییم

              خراط بیا و نوحه گر شو

            با نوحه در این عزا بگرییم 

  

رخ جانپرور2

امدم با چه شتابی ز حرم در بر تو

                       با امیدی که ببینم رخ جان پرور تو

  سرو مشک وعلم ودست توازهم چو گسست

                    دشمنم گفت که پاشید زهم لشکر تو

نیست تقصیر فرات این همه شر مندگیت

                   خشک شد دیده اش از ریختن ساغر تو

 گر که از شرم سر از سجده نیاری بالا

                 پس چسان تیر بر ارم زنگاه تر تو

از غم مشک زبی دیدهی تو خون بار است

                ریخت خون چو نقابی به رخ انو ر تو

بیش از این تا که تو احساس به غربت نکنی

مادرم فاطمه آمد عوض مادر تو

شده مجموعه ای از خاطره پا تا بسرت

          یاد حیدر کنم از زخم عمیق سر تو

کمرم راست نگردد زچنین خم شدنت

با چه رویی ببرم سوی حرم پیکر تو

  روضه خوانان عطش از عطشم دم نزنند

که دهند شرح لب و دیده ی خشک وتر تو

               

 

      نوحه سینه زنی حرکت اسیران به سوی کوفه3

عازمم حسین جان سوی شام ویران

خواهرت فدای آن دو لعل عطشان

می روم من نالان سوی کوفه ویران

ای عزیز زهرا ای عزیز زهرا    

ای برادر با جان برابرمن

ای تو یادر از باب و مادر من

ای سلاله ی یاسین ای شهید ظلم کین

ای عزیز زهرا ای عزیز زهرا    

مهرابان برادر ای عزیز جانم

دوری تو کرده پیر و ناتوانم

ای عزیز زهرا ای عزیز زهرا    

بین تو ای برادر محرمی ندارم

خیز و کن تو شاها بر شتر سوارم

کودکان همه نالاتن بهرت ای شه خوبان

ای عزیز زهرا ای عزیز زهرا    

گو تو ابی برادر من چه سازم اکنون

می روم ز کویت با دلی پر از خون

چون گذارمت شاها اندر این زمین تنها

ای عزیز زهرا ای عزیز زهرا    

معجری ندارم اندر این بیابان

تا کفن نمایم جسمت ای حسین جان

بهر تو کنم زاری ای برادر از یاری

ای عزیز زهرا ای عزیز زهرا    

کودکان زارت در فغان وزاری

بهر تو نماین جمله بی قراری

ای عزیز زهرا ای عزیز زهرا    

چاره ای ندارم میروم من اکنون

می سپارمت بر کردگار بیچون

ای عزیز زهرا ای عزیز زهرا    

بین غلامی از یاری میکند عزاداری