تبلیغات
مذهبی - نوحه
چهارشنبه 15 آبان 1387

نوحه

   نوشته شده توسط: سید محمد اسحاق حسینی    

نوحه سینه زنی وزنجیر زنی زینب کبرا(س)4

جگر بسوزد به حال زینب

فلک به هم زد بساط زینب

بساط زینب فلک به هم زد

به نام او سکـــــــه الم زد

دمادم اورا صدا به غم زد

شکسته آخر دو بال زینب

چو منزل او به کربلا شد

به درد و غم سخت مبتلا شد

نشانه بر ناوکـــــــ بلا شد

زحد فزون شد ملال زینب

به دل بدش داغ شش برادر

قدش کمان شد زمرگ اکبر

مدام و بودش دو دیده ی تر

چها بگویم ز حال زینبـــــ

دو طفل و بودش به همراه محمل

یکی بدی اون ودیگر محمد

جفا و جور زمانه برکرد

ز ریشه و بن نهال زینب

ز مکه عازم به کربلا شد

به دست دشمن چه مبتلا شد

اسیر کین شد به دست دشمن

نمانده دیگر جلال زینب

به بانگ تارو نی و دف و چنگ

دو بازو بسته با دل تنگ

به بزم ابن زیاد بی ننگ

کشیده اختر معال زینب

صفا بیانت چسان به آخر

در این مصیبت به آه شبگر

 

نوحه سینه زنی و زنجیر زنی حضرت رقیه خاتون5

ای رأس پر خون پدر منزل مبارک

کردی در این ویران گذر منزل مبارک

بابا چرا دیر آمدی در کنج ویران

کردی فراموش ای پدر حال یتیمان

بی تن چرا آمد سرت ار شاه خوبان

ریشت به خون شد غوطه ور منزل مبارک

بابا دو چشمم شد سفید از انتظاری

لیل و نهارم صرف  شد با اه و زاری

گویا خبر از حال زار من نداری

باز آمدی دیر از سفر منزل مبارک

ده گ.ش تا بابا دهم شرح المصیبا

بعد از تو دیدم ظلمها بی حد ز اعدا

بشنیده ام بس طعنه ها زین قوم گمراه

 عمرم دگر آمد به سر منزل مبارک

دار م خجالت از تو ای شا حجازی

فرشی ندرارم تاکنم مهمان نوازی

باید که با ویرانه ام امشب به سازی

با خشت خام وچشم تر منزل مبارک

رفتم من از کرببلا تا شام ویران

پای برهنه بر سر خار مغیلان

جسمم میان کوچه ها شد سنگ و باران

شد صورتم نیلوفری منزل مبارک

خواندند مارا خارجی منزل مبارک

کردند بر ما مردم شامی شماتت

بهر تماشا  ای با صد حقارت

اندر سر هر رهگذر منزل مبارک

بابا ز ظلم و  کینه ی  قوم لعینان

ماندم بسی روز و شبان بی آب و بی نان

فرشم حصیر کهنه شد در کنج ویران

خشتی گذازم زیر سر منزل مبارک

گشته دلم تنگ ای پدر زین زندگانی

اکنون مررا همرا ه و ببر ای مهربانی

بنما خلا صم از غم این دار فانی

خائف به حالم نوحه گر منزل مبارک

دریای خون6

اهل عالم کربلا را سر به سر  در خون کشیدند(2)

یا محمد یا محمد از حسینت سر بریدند

کربلا دریایی از خون آمده

                      شمر از گودال بیرون آمده

چشم زهرا سوی گودال چشم  قاتل بر حسینش(2)

پیش چشمش در یم خون دست وپا می زد حسینش

نزد مادر دست و پا میزد حسین 

                     خواهرش زینب صدا می زد حسین

تیغ قاتل اشک زینب آه زهرا واحسینــــــــا(2)

روح قرآن جسم عریان نقش صحرا وا حسینا

ماه زینب خفته در دریای خون

                     وای وای انا الیه راجعون

از یم خون چهره گلگون اسب بی صاحب رسیده

واحسینــــــــــا واحسینـــــــــا قامت زینب خمیده

اسب بی صاحب تماشایی شده

                         لاله گون از خون زهرایی شده

یک حسین و یک غریب و خیل قاتل دسته دسته(2)

یک قتیل و یک شهید و این همه  نیزه   شکسته

دیده ی زینب پر از انجم شده

                    در میان خون حسینش گم شده

شد قیات یا گرفته دود آتش کربلا را (2)

یا محمد کن نظاره  ناله ی واغربتا را

بر دل خیر النساء آتش زدند

                  خیمه ها را از جفا آتش زدند

وامصیبت باغ رضوان گلشنش آتش گرفته(2)

بین چه حالی نونهالی دامنش آتش گرفته

می دود با ناله ی بابا حسین جان

                         واحسینا واحسینا واحسین

نونهالان زار و نالان گشته دور از آشیانه(2)

دیده خون بار پا روی خارتن به زیر تازیانه

یاس زهرا رنگ نیلوفر گرفت

                                جا کنار لاله ی پر پر گرفت

باغ خوننین جز صدای  ناله ی بلبل ندارد (2)

باغبان ها باغبان ها باغ زینب گل ندارد

لاله ها در موج خون افتاده اند

                         طایران از تشنگی جان داده اند

 

 

مسافر کوفه7

عازم به کوفه -------- از کربلایم (2)

خون گشته جاری---- از ساق پایم

رفتم ز کویت  ----- با چشم گریان

          بابا حسین جان (2)

بسته دو دستم ----- ای جان بابا(2)

دفنت نکرده ------ رفتم از اینجا

جسمت نهاده ----- در این بیا بان

       با با حسین جان (2)

پرسی اگر از ---- ااحوال بیمار(2)

شمرو سنانم ------ گشته پرستار

آن با سنان این ----- با تیغ بران

         با با حسین جان (2)

با آن که سوزم ----- در آتش تب(2)

آبی نــــــــدارم ----- جز اشک زینب

ای کاش عمرم ------- آید به پایان

         با با حسین جان (2)

هر گه که اشکم ---- گردد روانه(2)

خصمم نوازد ------- با تازیانـــــــه

دشمن ندادند --------- مارا مسلمان

        بابا حسین جان(2)

با هم نمائیم ---- این راه را طــــــی (2)

من روی ناقه ----- توبر سر نــــــی

من خطبه خوانم ----- تو صوت قرآن

           بابا حسین جان(2)

تو جان سپردی ---- در زیر شمشیر (2)

من رهسپارم ----- در قید و زنجیــــر

 چون می پسندد ---- اینگونه جانان

      با با حسین جان(2)

 

  شرارسینه8

ازبهر کشتن تو ------------- استاد خیل دشمن

بیا به خیمه برگرد ------------- عمو به خاطر من

                    قلب مرا مسوزان

                      عمو عمو عمو جان 

از داغ جانگذارت  ------------- خیزد شرر ز سینه

عمو ز جای بر خیز ------------- ما را ببر مدینه

                     رخ را به خون مپوشان

                      عمو عمو عمو جان 

من نو گلم ولیکن ------------- در راهت ای گل یاس

دستم ز تن جدا شد  ------------- هم چون عمویم عباس

                      بین ظلم جور عدوان

                      عمو عمو عمو جان 

عبدا... توا م من -------------- خون میرود ز جسمم

در دفتر شهیدان -------------- گردیده ثبت اسمم

                ای روح پاک قرآن

                 عمو عمو عمو جان

با ان که من صغیرم -------------- دشمن زند به تیرم

مرا بگیر در بر-------------- تا پیش تو بمیرم

                     بنگر مرا پریشان

                   عمو عمو عمو جان

ای خصم تیغ خود را -------------- بگزار بر گلویم

من هم شبیه قاسم -------------- قربانی عمویم

                 در راه حق دهم جان

                عمو عمو عمو جان