تبلیغات
مذهبی - نکته ها
چهارشنبه 29 آبان 1387

نکته ها

   نوشته شده توسط: سید محمد اسحاق حسینی    

روزمحشروقت پرسیدن زمن رب جلى*
گفت توغرق گناهی؟ گفتمش یارب بلى*
گفت پس آتش نمیگیرد چرا جسم وتنت؟*
گفتمش چون حك نمودم روی قلبم یاعلى.*

لحظات شادی خداراستایش كن لحظات سختی خداراجستجوكن لحظات آرامش خدارامناجات كن لحظات دردآوربه خدااعتمادكن ودرتمام لحظات خداوندراشكركن

هر روز 17 بار بر سجاده به جزر و مد می ایستیم تا "دریا" شدن فراموشمان نشود.    (دکتر سنگری)

 

 

وقتی از دنیا و آدماش خسته شدی ، برو توی کوه و داد بزن :
آیا بازم امیدی هست ؟ اونوقت تو جواب میشنوی : هست ، هست ، هست ...

 

شیعیان ما رابه هنگام اوقات نماز بیازمایید که مراقبت آنها از نماز ها چگونه است.    (امام صادق-ع)

 

مرگ هیجان انگیز ترین صحنه ی زندگی ماست که هیچ گاه آن را برای دیگران تعریف نمی کنیم.    (دکتر سنگری)

 

مرگ بهترین دلیل است که بزرگترین هنر دنیا، "چشم بندی" است.    (دکتر سنگری)

 

چه خوب است انسان عبادت و کار خیر انجام می دهد بگوید کاری نکردم،
اما کار نیک وخوبی که از دیگران دید بگوید: چقدر کار بزرگی انجام داده است.    (آیت الله بهجت)

 

اسب بهترین مَرکب هاست
ولی اغلب صاحبش را اگر حواسش جمع نباشد بر زمین می زند و می کشد، نفْس ما همان اسب است.    (حاج اسماعیل دولابی)

 

124 هزار پیامبر شهادت دادند که تربیت انسان سخت است سخت! (دکتر سنگری)

 

برخی جسم را تنها چوب لباسی ای می بینند که یک عمر باید لباس های رنگارنگ به آن آویزان کرد.    (دکتر سنگری)

 

در آخر اینکه:
عالِم بی عمل به چراغی می ماند که به دیگران نور افشانی می کند، اما خودش می سوزد.    (آیت الله بهجت)

 

خدایا! به همه ی ما اول توفیق "عمل" بده و بعد توفیق "ارسال"

 

امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمودند:

 

"پارساترین مردم کسی است که در نزد شبهات (اموری که شخص حرمت یا حلیت آنها را نداند) توقف نماید (و به پیش نرود)؛ عابدترین مردم کسی است که واجبات را بر پا دارد؛ زاهدترین مردم کسی است که حرام را رها نماید؛ سختکوشترین مردم کسی است که گناهان را ترک کند.

 

به کعبه گفتم تو از خاکی من از خاک

چرا باید  دورت بگردم

گفتا تو با پا امدی باید بگردی

برو با دل بیا تا من بگردم

دوازده امام

ای یار با شهامت بگو تو از امامت

امامت در دین ما دارد دوازده پیشوا

اول آنها علی آمده بعد از نبی

 فر زند آن صف شکن امام دوم حسن

سوم  حسین شهید مثل ستاره تابید

چهارم زین العابدین  فخر زمان و زمین

پنجم محمد باقر است بادانش طاهر است

ششم جعفر صادق هفتم موسی کاظم

هشتم رضا رضا به حکم قضا

نهم محمد تقی  دهم علی النقی

یازدهم عسکری از همه عیبی بری

دوازدهم غایب است زنده ولی نایب

ظهور کند زمانی روشن کند جهانی